Friday, June 10, 2011

According to our government, sick and dying people stop being sick and dying if only you force them to work. Using the same logic, old people should stop aging if only we stopped letting them retire. I never thought finding the key to eternal life would be so easy.

2 comments:

*B* said...

Fascismen är inte logisk.

StigmataHandjob said...

För att uttrycka det milt. Men nu finns det ju vetenskapliga belägg för att konservativa inte är som tänkande människor, och det är lite roligt.